Procurements

RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
select
select
select
Procurements
Number Date Name State Number in PPA
С-3446 11/27/2019 Доставка на горива за нуждите на автопарка на Община Стамболово за период от 1 година. Opened 00782-2019-0013
С-2652 10/10/2019 Зимно поддържане , снегопочистване и опесъчаване на общинските пътища в Община Стамболово, област Хасково през сезон 2019-2020 година Opened 00782-2019-0012
С-2570 10/4/2019 „Изграждане на детска площадка. Полагане на ударопоглъщаща настилка на изградена детска площадка. Полагане на настилка от изкуствена трева на изградена спортна площадка“ по три обособени позиции: 1. Обособена позиция № 1: „Изграждане на детска площадка в село Долно поле, община Стамболово, област Хасково“ ; 2. Обособена позиция № 2: „Полагане на ударопоглъщаща настилка на изградена детска площадка в двора на ДГ “Звездичка“, находяща се в село Стамболово, област Хасково“ ; 3. Обособена позиция № 3: „Полагане на настилка от „изкуствена трева“ на изградена спортна площадка в двора на СУ "Св. Климент Охридски", находяща се в село Стамболово, област Хасково“. Opened 00782-2019-0011
С-2571 10/3/2019 „Извършване на ремонтни дейности на обекти общинска собственост “ по две обособени позиции: Обособена позиция № 1: „Реконструкция и рехабилитация на тротоарите по централната улица в с.Маджари, общ.Стамболово, обл.Хасково“ ;  Обект №1: „Реконструкция и рехабилитация на тротоарите по централната улица в с.Маджари, общ.Стамболово, обл.Хасково ” . Обособена позиция № 2: „Ремонт на покрива на сградата на кметство с.Лясковец и Ремонт на покрива на сградата на кметство с.Долно Ботево“:  Обект №1: „Ремонт на покрива на сградата на кметство с.Лясковец ” ;  Обект №2: „Ремонт на покрива на сградата на кметство с.Долно Ботево” . Opened 00782-2019-0010