Procurements

RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
select
select
select
Procurements
Number Date Name State Number in PPA
С-1509 6/6/2019 „Реконструкция, рехабилитация и изграждане на улици в населени места в община Стамболово, област Хасково” Opened 00782-2019-0007
С-1353/16.05.2019год. 5/28/2019 ОБЩИНА СТАМБОЛОВО ПОКАНА ЗА ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ Относно: Провеждане на пазарни консултации по реда на чл. 44, ал. 1 във връзка с чл. 21, ал. 2 от Закон за обществените поръчки, относно предоставяне на предложения с индикативна цена за изпълнението на обществена поръчка с предмет: "Реконструкция и рехабилитация и изграждане на улици в населени места в община Стамболово, област Хасково“ . Other -
С-1358/17.05.2019г. 5/17/2019 ОБЩИНА СТАМБОЛОВО ПОКАНА ЗА ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ Относно: Провеждане на пазарни консултации по реда на чл. 44, ал. 1 във връзка с чл. 21, ал. 2 от Закон за обществените поръчки, относно предоставяне на предложения с индикативна цена за изпълнението на обществена поръчка с предмет: " Извършване на строително – монтажни работи по проект "Основен ремонт на ОУ "Христо Ботев", с. Долно Ботево, Община Стамболово, в УПИ I, кв. 10 по к.к. на с. Долно Ботево, Община Стамболово" . Other -
С-1117/18.04.2019год. 4/23/2019 „ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛСТВО ПО ПРОЕКТ: „РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ВОДОПРОВОДНАТА МРЕЖА В СЕЛАТА С. СТАМБОЛОВО, С. ГЛЕДКА, С. ГОЛЯМ ИЗВОР, С. ДОЛНО БОТЕВО, С. ЗИМОВИНА, С. ЦАРЕВА ПОЛЯНА, ОБЩИНА СТАМБОЛОВО, ОБЛАСТ ХАСКОВО“, ОСЪЩЕСТВЯВАН ПО ПРСР 2014-2020 Г.“ ПО 6 (ШЕСТ) ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ“ Opened 00782-2019-0005
С-1118 4/18/2019 „Упражняване на строителен надзор при изпълнение на строително-монтажни работи по проект „Реконструкция на водопроводната мрежа в селата с. Стамболово, с. Гледка, с. Голям извор, с. Долно Ботево, с. Зимовина, с. Царева поляна, Община Стамболово, Област Хасково“, осъществяван по ПРСР 2014-2020 г.“ Opened 00782-2019-0006