Procurements

RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
select
select
select
Procurements
Number Date Name State Number in PPA
С-1760 7/3/2019 „Изграждане на частични канализации по населени места в община Стамболово, област Хасково" Opened -
С-1353/16.05.2019год. 5/28/2019 ОБЩИНА СТАМБОЛОВО ПОКАНА ЗА ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ Относно: Провеждане на пазарни консултации по реда на чл. 44, ал. 1 във връзка с чл. 21, ал. 2 от Закон за обществените поръчки, относно предоставяне на предложения с индикативна цена за изпълнението на обществена поръчка с предмет: "Реконструкция и рехабилитация и изграждане на улици в населени места в община Стамболово, област Хасково“ . Other -
С-1358/17.05.2019г. 5/17/2019 ОБЩИНА СТАМБОЛОВО ПОКАНА ЗА ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ Относно: Провеждане на пазарни консултации по реда на чл. 44, ал. 1 във връзка с чл. 21, ал. 2 от Закон за обществените поръчки, относно предоставяне на предложения с индикативна цена за изпълнението на обществена поръчка с предмет: " Извършване на строително – монтажни работи по проект "Основен ремонт на ОУ "Христо Ботев", с. Долно Ботево, Община Стамболово, в УПИ I, кв. 10 по к.к. на с. Долно Ботево, Община Стамболово" . Other -