Procurements

RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
select
select
select
Procurements
Number Date Name State Number in PPA
ПС-13 5/31/2018 "Изграждане на детска площадка в село Гледка, община Стамболово, област Хасково” Opened 00782-2018-0013
Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП - №3/29.05.2018 5/29/2018 [“Доставка на гориво за отопление за нуждите на детските градини на територията на Община Стамболово и доставка на дизелово горива , автомобилен бензин A-95H , смазочни материали и специални течности за нуждите на Община Стамболово и нейните структури през 2018г., чрез система за безкасово зареждане на територията на Република България" с обособени позиции. Opened 9076580/29.05.2018г.
ПС-9 5/14/2018 "Изграждане на улици с асфалтова настилка в село Долно Ботево / о.т.24-о.т.42-о.т.41-о.т.54-о.т.53/ и улица с асфалтова настилка в село Малък извор / о.т.96-о.т.97-о.т.98-о.т.99-о.т.100-о.т.102/ община Стамболово, област Хасково”. Opened 00782-2018-0009
ПС-10 5/14/2018 "Изграждане на частична канализация в село Жълти бряг / о.т.101-о.т.103/ в село Пчелари / о.т.9-о.т.16 -о.т.17/ и село Гледка / о.т.309-о.т.232-о.т.230-о.т.240/ община Стамболово, област Хасково”. Opened 00782-2018-0010
ПС-11 5/14/2018 "Реконструкция на тротоари по централни улици в село Жълти бряг /о.т.89-о.т.88-о.т.78/ община Стамболово, област Хасково”. Opened 00782-2018-0011